EnergyCare ontzorgt


Klant zijn bij EnergyCare betekent dat u de zorg van uw energiedossier overlaat aan een professionele partner met een ruime ervaring in de energiemarkt.


Persoonlijke service

Bij EnergyCare kunt u rekenen op een zeer persoonlijke en professionele service met kennis van zaken. EnergyCare is er voor de ondernemer die zijn energiezaken goed geregeld wil hebben maar zelf noch de tijd, noch de kennis heeft om zich te verdiepen in de complexe energiemarkt.

Met EnergyCare kiest u voor een partner die u kunt vertrouwen en uw energiedossier met kennis van zaken beheert. Zo verliest u geen tijd aan energieleveranciers en kunt u uw tijd besteden aan wat echt belangrijk is: het uitbouwen van uw eigen zaak. EnergyCare wordt dus uw "single point of contact" voor al uw energievragen.


Factuurcontrole

EnergyCare controleert uw factuur bij elke wijziging van de leveringsovereenkomst. Dit blijkt noodzakelijk. Ervaring leert dat nog altijd 10% van de facturen fouten bevatten. Het ontbreekt bedrijven vaak aan tijd en kennis om deze controle zelf uit te voeren. Fouten in de facturatie worden door de energieleverancier met terugwerkende kracht aan uw bedrijf teruggestort. EnergyCare begeleidt het volledige traject van bij de vaststelling van de fout tot op het ogenblik dat het geld op uw rekening staat.


Contractbeheer

Op basis van een volmacht ondertekent EnergyCare uw energiecontracten, na uw goedkeuring, in uw naam. Eén kopie wordt bezorgd aan de leverancier, één kopie ontvangt u en één kopie wordt digitaal bewaard door EnergyCare. Alle contracten worden opgeslagen in een contractmanagementsysteem. Via dit systeem worden de einddata van contracten minutieus opgevolgd en tijdig opgezegd. EnergyCare ontzorgt u van alle administratieve taken rond het beheer van uw energiecontract.